Nog steeds niet overal mondkapjes in de zorg

Op dit moment is het volgens het RIVM niet nodig dat zorgpersoneel standaard een mondkapje draagt. Dit advies komt echter niet overeen met het advies van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Wat is precies het verschil tussen de twee adviezen en waarom is het toch verstandig veel mondkapjes te gebruiken in de zorgsector?

Tegenstrijdig advies

Volgens het RIVM is het voor zorgverleners niet nodig om een mondkapje te dragen, zelfs niet als zij zich niet constant aan de 1,5 meter regel kunnen houden. Alleen bij patiënten die vermoedelijk COVID-19 hebben of bij sommige risicovolle handelingen, zo schrijft het RIVM, worden mondkapjes geadviseerd. Dit is echter in strijd met het advies van de twee bovengenoemde gezondheidsorganisaties.

Mondkapjes in de zorgsector van groot belang

Volgens de twee bovengenoemde organisaties (WHO en ECDC) zouden zorgmedewerkers in gebieden waar het coronavirus rondgaat, zoals Nederland en vele andere landen in Europa, consequent een mondmasker moeten dragen tijdens hun werk. Dit geldt ook als er geen direct contact is met COVID-19 patiënten. Dit advies wordt gegeven omdat mensen die in de zorg werken, zoals in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, in contact komen met veel verschillende mensen op een dag en dus veel meer risico lopen. Hierin speelt voornamelijk het feit dat COVID-19 patiënten mogelijk al besmettelijk zijn als ze nog hele lichte symptomen ervaren, zoals keelpijn of een verkoudheid, een groot onderdeel. Zorgpersoneel zou goed in staat moeten zijn hun werk veilig uit te voeren zonder dat hun eigen gezondheid op het spel komt te staan. 

Toch wordt het advies van de WHO en ECDC in veel ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland niet opgevolgd, plekken waar juist veel mensen komen die ook nog kwetsbaarder zijn voor het virus. Bijvoorbeeld ouderen in een verzorgingstehuis of mensen met al bestaande gezondheidsproblemen. Het is niet alleen van belang om het zorgpersoneel veilig te houden, maar ook de mensen met wie zij in aanraking komen.

Goede kwaliteit mondkapjes in de zorg is daarom uiterst belangrijk!

Bekijk Bekijk hier ons aanbod aan mondkapjes type IR en bescherm uzelf of uw personeel